Some image

8 maj

Åke är ett mansnamn De nordiska varianterna (Aake, Aage, Áki, Oke, Ocke, Ooke, Åke) anses vara en en gammal diminutivform av ett ord som betydde anfader, áki på fornnordiska eller anihho på fornhögtyska. Namnet tolkas också som: lillefar . De frisiska varianterna (Aage, Age, Ocke, Ocko, Oke, Okke, Okko) är smeknamn för namn som börjar på förstavelsen ”Ot-”, vilket betydde egendom eller rikedom på fornhögtyska. Den japanska varanten (王家, ofta transkriberad som Ōke) gavs till prinsar som hade rätt till tronen i händelse av att den kejserliga ätten skulle dö ut.

Namnet har använts länge i Sverige, speciellt i de södra delarna, och hör till de namn som omnämns på runstenar. Det var ett relativt vanligt namn i Götaland på 1500-talet. Under det senaste seklet hade det sin populäraste period 1925 – 1945. 31 december 2005 fanns det totalt 100 238 personer i Sverige med namnet, varav 21793 med det som tilltalsnamn. År 2003 fick 302 pojkar namnet, varav 10 fick det som tilltalsnamn.

Namnet används vid bokstavering för bokstaven å.

Ni kanske har förstått att jag heter Åke, och det som första tilltalsnamn.

Gossen Åke

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *