Some image

Hackspett

Eller som den heter på latin: Picidae. Det finns över 380 arter av hackspettar över stora delar av jordklotet men ej där det saknas skog. Det häckar dock inga arter i Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea, Madagaskar och inte heller på några av Stilla havets öar. Hackspetten lever mer eller mindre ensligt i skogar. Deras föda består nästan uteslutande av insekter samt deras larver och puppor, som de vanligen hittar under barken av murkna träd. Några arter äter också frön. Hackspettarna häckar i trädhål och lägger vita, ofläckade ägg. Jag några i Nacka skogarna, ibland kommer de fram…
Hackspett 2b

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *