Some image

Olika benämningar på tomter

sjotomt 550
Sjötomt går ända ner till vattnet. Tomtägaren har då rätt att hindra tillträde för allmänheten vid stranden inom tomtgränsen.

Strandtomt sträcker sig ner till vattnet men allmänheten har tillträde till standremsan närmast vattnet, vanligen i form av en stig som går utefter stranden. Inom tätbebyggda områden har det blivit alltmer vanligt att kommunerna vid nystyckning av tomter begränsar sjönära tomter till typen strandtomt för att underlätta för allmänheten att få tillgång till stränderna.
Inom mäklarkåren förekommer dessutom följande två begrepp:

Sjönära innebär att tomten på den del som ligger närmast sjön ligger på promenadavstånd från sjön utan att man specificerar avståndet. Normalt anses 2-3 minuters promenad motsvara ett vedertaget avstånd för att kallas sjönära.

Sjöglimt innebära att tomten på den del som ligger närmast sjön under vissa förhållanden är synlig. Hur långt från stranden är dock inte definierat.
Alla fyra begrepp innebär i praktiken olika prisklasser och kan skilja sig avsevärt vid i övrigt samma förhållnaden för tomten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *