Some image

Sommartid eller Vintertid

Klocka 2 3Normaltid, är en samlande tid för ett område eller land som jämkar de olika tider som kan uppstå när man för varje lokal ställer tiden efter solen. Soltid innebär oftast att man ställer klockan efter när solen står som högst på himlen, då är klockan tolv på dagen. I länder som ligger nära ekvatorn är det svårt att avgöra när solen står som högst, eftersom solen där ”rullar länge på himlavalvet”. I dessa länder ställer man därför klockan efter solens nedgång. När halva solskivan kommit under horisonten (vilket går snabbt) anses klockan vara 18.
Svensk normaltid utgår från 15-gradersmeridianen östlig längd, som är den tid som nyttjas gemensamt i den centraleuropeiska tidszonen. Normaltid kallas ofta för vintertid.

År 2008 började normaltid den 26 oktober och sommartid börjar igen 29 mars 2009. Det är numera den sista söndagen i oktober till sista söndagen i mars som gäller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *