Sidhuvud

Utflykt – Västanåfallet.

Västanåfallet är ett vattenfall efter Eksjöån. Fallet är ett så kallat kaskadfall där vattnet faller utför klippavsatser. Fallhöjden är över 90 meter. Vattenfallet blev år 1978 tillsammans med den omgivande marken ett naturreservat. Vattnet rinner ut i Mjällån, som i sin tur rinner ut i Ljustorpsån som ansluter sig senare  till Indalsälven och ut i […]