Some image

Famn är ett mått som använts till sjöss, men här kommer jag med ”ett” famn hundar.

Famn picture IIII
Enheten har i Sverige främst använts till sjöss som mått på vattendjup, fastställt genom lodning.
En svensk famn är 6 fot = 3 alnar = 1,78 meter. Famn har även använts som ytmått (1 kvadratfamn = 3,17 m²) och som rymdmått (1 kubikfamn = 5,65 m3). För ved har dessutom enheterna skogsfamn (2,83 kubikmeter) och storfamn (3,77 kubikmeter) använts.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *