Some image

Det här med att vara jordbrukare på tv, söka fru osv. ser väldigt enkelt och lattjo ut, men undra vad en bonde gör på dagarna egentligen?

Nedan är en bild på en plog, den är avsett för grundlig jordbearbetning, plöjning.
Främst placerad av den traditionella plogens komponenter är en rist, vars uppgift är att skära upp den tilta som ska lyftas av plogbillen och vändas av vändskivan. Ursprungligen hade plogen endast en vändskiva. En modern plogs kapacitet beror mycket på hur många vändskivor eller skär den har.
På senare tid har allt fler bönder slutat använda sig av redskapet som en gång revolutionerade det moderna jordbruket. Detta mycket beroende på att plogar ofta kan skada maskar och nyttobakterier och på det sättet förstöra näringsbalensen. Jorden blir hårt packad med hjälp av plog och inte lika lucker som vissa bönder önskar.
Plog på åker 550 b
Det finns idag två olika huvudtyper av plogar: tegplogen och växelplogen. Skillnaden består i att växelplogen kan vändas, medan man med tegplogen bara kan plöja åt ett håll. Plöjning med växelplog är enklare och mer produktivt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *