Sidhuvud

# Skördetider.

Inte för att jag får ta åt mig äran förutom att köpt in marken året 1990, dividerat med byggnadsnämnden, kapat ned all skog, planerat tomten, grävt ur marken, forslats bort alla stubbar införskaffat ett andra växthus och monterat upp det, borrat efter vatten ned i berget till 48 meters djup och kopplat på en massa […]