Sidhuvud

Selfie i ord 4.

Klimakteriehäxan vill ha svar på 12 frågor, man får helst inte använda Google. Varje svar måste starta med den sista bokstaven i föregående svar. Tillägg inom parentes får man göra om man vill  Där fick jag första jobbet: Dagens Nyheter. (har nyligt berättat om det, köpte byggsatser och bensin till mopeden jag tjänade, 12 år […]