Sidhuvud

En skottårsdag.

– en sällsynt pärla i kalendern, som dyker upp vart fjärde år. Denna extra dag, som vi får som en gåva från tiden själv, är en chans att skapa minnen, fira och njuta av livet. Bildligt talat ser jag oss: slänten, mjukt lutande mot solen, som omfamnar oss med sitt varma sken. Där gräset är mjukt […]